Aschelminthes ppt

Látták: Átírás 1 "A" típusú tantárgyak Állatszervezettan I. Szabó Terézia Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens Az állatszervezettani oktatás az állattan klasszikus morfológiai területén belül az organológiai és histológia ágazatát dolgozza fel funkcionális, összehasonlító és kísérleti módszerrel.

Egyrészt alapozó jellegű más állattani tárgyaknak élettan, emberanatómia. Aschelminthes ppt ismeretek. Fejlődéstan: Az egyedfejlődés és törzsfejlődés. Az embrionális fejlődés főbb szakaszai. Posztembrionális fejlődés és típusai az állatvilágban.

A BARLANGOK ÉLŐVILÁGA

Histológia: Az állati test szöveteinek általános jellemzői. Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája. Mozgás váz- és izomrendszer.

Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szigeti Ferenc, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MU : A hallgatók ismerjék meg a minőségbiztosítás, minőségirányítás alapelveit, fogalomtárát az ISO alapján. Ismerkedjenek meg a minőségirányítási rendszerek követelményivel, felülvizsgálatuk folyamatával, továbbfejlesztési lehetőségeivel.

A váz formái. Egysejtűek aschelminthes ppt gerinctelenek vázképződményei. A gerincesek vázrendszerei. Az egysejtűek és a gerinctelenek aktív mozgásának felépítő elemei aschelminthes ppt jellemzőik. A gerincesek izomzata. A táplálkozás szervei, az emésztőkészülék. Gerinctelen állatok táplálkozási típusai, a bélcsatorna tagolódása és függelékei. A gerinces állatok emésztőkészülékének részletes anatómiája.

A légzőkészülék. Diffúz légzés. Ektodermális eredetű légzőszervek. Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája. A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó és ozmoregulációs szervei.

A gerincesek kiválasztószervei. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok: 1. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező ill. Tankönyvkiadó, Durucz I.

Tankönyvkiadó, Budapest, Hollósi G. Tankönyvkiadó, Budapest, Odorfer M. Tankönyvkiadó, Budapest, Törő I. Medicina, Budapest Törő I. Medicina, Budapest, Vígh Aschelminthes ppt. Tankönyvkiadó, Budapest Victor Eroschenko: Atlas os histology.

Philadelphia, A tantárgy tárgyi szükségletei aschelminthes ppt ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 1 2 "A" típusú tantárgyak Állatszervezettan gyakorlat I.

Szabó Terézia Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A tárgy az állati szervezet makroanatómiai és szövettani bemutatását végzi aschelminthes ppt és mikroszkópos gyakorlati foglalkozások keretében.

Myxozoa Ctenophora Cnidaria Metazoa Calcarea?? Hexactinellida Demospongiae?? Placozoa Metazoa megjelenése: Neoproterozoikum földtörténeti idő ~ mió — ,3 mió között során: Kriogén időszak — mió nagy eljegesedések, 2 alkalommal, sturti, marinoi~: Snowball Earth Bilateria kialakulása: már az Ediacara-időszakban Kambriumi evolúciós robbanás: Gyors makroevolúció Mai állattörzsek gyors megjelenése, részben: radiációja Metazoa megjelenése: Neoproterozoikum földtörténeti idő ~ mió — ,3 mió között során: Kriogén időszak — mió nagy eljegesedések, 2 alkalommal, sturti, marinoi~: Snowball Earth Bilateria kialakulása: már az Ediacara-időszakban — mió Kambriumi evolúciós robbanás: Gyors makroevolúció mások szerint: globális üledékhézag vége! Mai állattörzsek gyors megjelenése, aschelminthes ppt radiációja Deuterostomia Bilateria subregnum Eumetazoa monofiletikus csoport! Protostomia Eumetazoa??

A mikroszkóp használata. Alapszövettan hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet. A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben. Az egysejtűek és a aschelminthes ppt állatok főbb típusállatainak makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata: egysejtűek, szivacsok csalánozók megfigyelése. Lapos-hengeres és aschelminthes ppt boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata.

Puhatestűek, ízeltlábúak osztályaiban a főbb típusállatainak vizsgálata. Zárógyakorlat 4. Aschelminthes ppt Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II.

Boncolási gyakorlatok ábragyűjtemény. Budapest, Sass M. Tankönyvkiadó Budapest, Parazitaellenes testtisztító választás I.

One Radio Network / Dr. Robert Cassar - Ripped and Raw.

Tankönyvkiadó, Budapest Zboray G. Az állati test szerveződési szintjeit, fejlődését, szövettanát, és anatómiáját tartalmazza. A keringési rendszer. A nyílt zárt keringési rendszer jellemzői. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója. A aschelminthes ppt. Artériás és vénás rendszer jellemzői.

Az állatok szaporodása. Az ivarszervek felépítése.

  • Bél parazita gyógynövény
  • A paraziták elleni legjobb gyógymódok
  • BIOLÓGIATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT "A" típusú tantárgyak - PDF Free Download
  • Az enterobiosis oka a szuszpenziónak
  • Robert Cassar diéta - szaszfalvi.hu
  • A minket érdeklő szárazföldi barlangokban a szerves élet alaptényezői: általában fagypont feletti hőmérséklet, nedvesség vagy víz, oxigén és táplálék.
  • Detox az emberi test parazitáira
  • PPT - A Metazoa filogénia feltételezett útvonalai PowerPoint Presentation - ID

Az idegrendszer. Alacsonyabbrendű állatok ingerjelenségei. A diffúz idegrendszer. A központosult idegrendszer felépítése: dúcidegrendszer és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői. Az endokrin rendszer fejlődéstörténete.

A gerinctelen állatok és a gerincesek hormontermelő szervei.

A Metazoa filogénia feltételezett útvonalai

Az érzékszervek típusai. Az egyes állati aschelminthes ppt jellemző érzékszerveinek felépítése. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat: I. Keringési rendszer. A szaporodás.

Neuroendokrin rendszer. Az érzékszervek 4. Tankönyvkiadó, Csoknya M. A Nutria helmintjai és kezelése, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 3 4 "A" típusú tantárgyak Állatszervezettan gyakorlat II.

Tantárgy kódja BI Meghirdetés féléve 3 Összóraszám gyak. Szabó Terézia Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens Az állati szervezet szövettani és anatómia felépítésének makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata-boncolási és mikroszkópi vizsgálatokkal. A gerinces állatok főbb típusállatai: Csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája.

Hüllők aschelminthes ppt. Madarak és emlősök bonctana és szövettana. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy aschelminthes ppt célja Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenaktikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai biológia tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

A tantárgy tartalma Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei. A filogenetikai rendszerezés, rendszertani kategóriák, a zoológiai nómenklatúra.

Az állatrendszertan története, kialakulása. A rendszerezés logikai műveletei. A mesterséges és törzsfejlődési rendszerek. A faj alatti és a faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan. Az Eucarióták főbb szerveződési irányai. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert kollokviummal zárul a félév. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. Papp László: Zootoxonómia 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem, írásvetítő, diavetítő.

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismeret megalapozása hangsúlyosan a hazai fajokkal. Ennek során az elméleti előadások BI kapcsán megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai biológia tanár szakmai műveltségéhez szükségesek.

Határozási ismeretek. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli és szóbeli beszámolók 4. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendszertani laboratórium, a tanult állatok preparátumaival, írásvetítő, diavetítő, TV, videolejátszó, magnetofon, videofilmek, színes diák, számítógép CD meghajtóval, multimédiás CD lemezek.

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenetikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

Phylum Cephalochordata. Phylum Vertebrata. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert szigorlattal zárul a félév. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismerete megalapozása hangsúlyosan hazai fajokkal.

Aschelminthes ppt során az elméleti előadások BI során megismert taxonokhoz tartozó fajok, aschelminthes ppt az általános iskolai tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Aschelminthes ppt beosztása Főiskolai docens Alapozó tárgy, mely az elemi szerkezet és működésformák sejtszintű integrációját teszi lehetővé.

A pro- és eukarióta sejt. A sejtorganellumok. A plazmamembrán szerkezete és funkciói. A membrántranszport jellemzői: diffúzió, csatornák, exo- és endocitózis.

A sejtkapcsoló szerkezetek. A sejadhézió. Az extracelluláris mátrix. A növényi sejtfal. Az eukarióta sejt intracelluláris membránrendszere. A maghártya, az endoplazmatikus retikulum, a Golgi-apparátus, a peroxiszómák és a lizoszómák szerkezete és működése. Az örökítőanyag szerveződése a sejtmagban. Az RNS- és fehérjeszintézis. A génexpresszió szabályozása. Az intracelluláris vezikuláris transzport és a sejtkompartmentek. A sejtek energiatermelése: a mitokondriumok, a légzési lánc és az ATP-szintetáz.

A kloroplasztiszok és a fotoszintézis. A sejt vázrendszere. A sejtmozgások, az izomműködés. A sejtek jelátvitele, az ioncsatornák a receptorok, transzducerek és intracelluláris hírvivő rendszerek. A sejt intracelluláris hírvivő rendszerek. A sejtnövekedés és sejtosztódás, a sejtciklus, a mitózis és meiózis. A sejtosztódás szabályozása. A sejtek öregedése és a sejthalál. Differenciálódott sejtek. Az immunrendszer molekulái és sejtjei.

A membráningerelhetőség molekuláris alapjai az idegsejtekben. A növényi sejtek jellemzői.

Animal kingdom: Phylum Aschelminthes (Round worms)

Abnormális sejtformák, ráksejtek. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 4. Dialóg Campus Bp. László V.