A máj viscerális felülete, Impressio duodenalis

Impressio duodenalis

A bélcső középbél járulékos mirigyei A máj és a hasnyálmirigy az epigastriumban helyeződnek.

férfi felfázás otthoni kezelése

Kivezetőcsöveik az epésbélbe nyílnak. Mindkettő a duodenum endodermájából fejlődik. A máj, hepar A máj a szervezet legnagyobb endodermalis, hám eredetű mirigye. Barnavörös színű, bővérű, tömött, enyhén rugalmas tapintatú, lapos szerv. Az előhasi tájékon a rekesz homorulatában harántul, nagyobb részével a jobb oldalon helyeződik.

A kor előrehaladtával kisebbé válik, sorvad atrophia senilis.

Máj anatómia

Működése sokoldalú. Az epét fel, bilis termeli, amely fontos emésztőnedv és egyben excretum is. A máj glykogen alakjában raktározza a szőlőcukrot, és a szükségletnek megfelelően felszabadítja azt. Aktív helye a zsírok képződésének és átalakításának.

A máj viscerális felülete

A felszívódott aminosavak lebontásában, átalakításában, a különböző fehérjék főleg szérumfehérjék szintetizálásában fontos szerepe van. Impressio duodenalis máj a vérkeringésbe iktatott szűrő és méregtelenítő szerv, a bélből felszívódó és a szervezetre milyen tablettákat inni férgek ellen anyagokat detoxikálja.

A vitaminok, hormonok tárolóhelye, a szteroid hormonokat inaktiválja. A vérfesték anyagcseréjében Kupffer-féle sejtjeivel működik közre. A magzati korban vérképző szerv.

parazitaellenes antibiotikumok helminták kezelésére hogyan lehet eltávolítani férgek népi gyógyszerek

A máj viszonylag gyors regenerációra képes; ha húsevők májának a felét eltávolítjuk, a máj 1—2 hónap alatt újból eléri teljes nagyságát. Eközben a májsejtek amitoticus osztódása mellett a mitosis fokozódik, s az ép májlebenyek növekednek compensatiós regeneratio. Színe lóban kávébarna, szarvasmarhában vörösbarna, juhban, sertésben és húsevőkben sötétbarna. Színe az életkortól, a tápláltság állapotától és vértartalmától is függ.

Impressio duodenalis.

A fiatal, szopós állatoké, valamint a vemhes állatoké sárgásbarna színű. A rosszul táplált vagy éhező állat mája vörösbarna; a zsíros máj sárgás árnyalatú, a sok vért tartalmazó máj sötétebb. A máj felülete sima, fényes. Néhány impressio duodenalis átmérőjű impressio duodenalis, ha a közöttük levő kötőszövet vastag sertésszabad szemmel láthatók. A többi háziállatban a lebenykék csupán sejthetők. Nagysága és tömege a működés állapotától, az állat tápláltságától, korától függően eltérő.

A máj a glykogen raktára; jól táplált állatokban nagyobb, mint éhezőkben. Élő állat májának a felülete a hozzáfekvő szervek benyomatait viseli, a hullából kivett máj sima. Két felülete, négy széle és három lebenye van.

Elülső domború, rekeszi felülete, facies diaphragmatica, a rekesz homorulatában fekszik. A felület közepén a felső szélétől eredő árokban, sulcus venae cavae caudalis, a hátulsó üresvéna halad.

Itt a véna kötőszövet útján a máj állományával összefügg, és ugyanitt szájadzanak be a máj vénái is.

Impressio duodenalis

A véna e szakaszának rekeszi felületét viszont kötőszövet fűzi a rekeszizom centrum tendineumához, ezáltal a hátulsó üresvéna e szakasza a májat a rekeszhez rögzíti. Hátulsó, zsigeri felülete, a facies visceralis, egyenetlenül homorú. Közepén, a dorsalis szélhez közelebb van a harántovális májkapu, a porta hepatis. A kaputól eredő kötőszövetes sövényekben, valamint a májat borító tokban, capsula impressio duodenalis perivascularis Glisson-tokerek: a verőceér, a májartéria, idegek, a plexus hepaticus, a májkapu nyirokcsomói és az exprahepatikus epeutak foglalnak helyet.

A zsigeri felület a gyomorral, az epésbéllel, a hasnyálmiriggyel, a vakbéllel, a remesével, a jobb vesével és az éhbélkacsokkal szomszédos. E szervek benyomatai a zsigeri felületen jól láthatók.

A felső szél közepén a nyelőcső benyomata, az impressio oesophagea, baloldalt a gyomor benyomata, az impressio gastrica kérődzőkben a recés benyomata, az impressio reticularis, a százrétű benyomata, az impressio omasica, a májkapu alatt az epésbél benyomata, az impressio duodenalis, az alatt ventralisan a remese benyomata, az impressio colica, lóban a jobb lebenyen dorsalisan a vakbél benyomata, az impressio caecalis, a jobb vese benyomata, az impressio renalis, és a mellékvese benyomata, az impressio suprarenalis, lelhető fel.

A máj négy széle közül a dorsalis, margo dorsalis, tompa szél, margo obtusus; jobb és bal, valamint alsó széle, margo dexter et sinister, margo ventralis, éles szél, margo acutus. Ventralis szélén két, árokszerű bemetszés van. Közülük a jobb oldali impressio duodenalis epehólyag árka, a fossa vesicae felleae, a bal oldali pedig a vena umbilicalis maradványának lig.

A két bemetszés három májlebenyt, lobuli hepatist választ el egymástól; a bal lobus hepatis sinistert, a jobb lobus hepatis dextert és a középső lebenyt, lobus hepatis intermediust. A középső lebenyt a májkapu két részre osztja, a májkapu fölötti farkalt lebenyre, lobus caudatus Spigelii és a májkapu alatti négyszögletű lebenyre, lobul quadratus. A farkalt lebeny jobbra nyúló nagyobb és hosszabb nyúlványa a processus caudatus, a májkapu fölé emelkedő, kissé balra nyúló részlete a processus papillaris.

Ez utóbbi lóban és sertésben hiányzik. Sertésben és húsevőkben esetenként kisfokban lóban a jobb és bal lebenyen levő egy-egy bemetszés lobus dexter medialis impressio duodenalis lateralist, illetve lobus sinister medialis et lateralist különít el egymástól. Ez bacterfort készítmény hivatalos weboldala a májnak 4 bemetszése és 6 lebenye van.

A máj rögzítése.

A májat a májkapu és az epehólyag árkának kivételével, area nuda, savóshártya vonja be, amely könnyen lepreparálható, mert laza kötőszövet, tela subserosa, fűzi a máj kötőszövetes tokjához. A hashártya savóshártya-kettőzetek alakjában a rekeszről tér impressio duodenalis májra, beborítja azt, savós tokját, tunica serosa, alkotja, majd a máj zsigeri felületén az egymással találkozó savóshártyák kettőzetek alakjában a szomszédos szervekhez térnek. A rekeszről a háromszárú koszorúszalag, a lig.

Ennek jobb szára, impressio duodenalis impressio duodenalis. Bal szára, a lig. Centrumát a kettőt összekötő kötőszövetes szalag, a lig. Ennek ventralis szára, a lig. A szalagokat egészíti ki, illetve erősíti a hátulsó üresvéna sulcus venae cavaeban haladó szakasza, amelynek fala egyfelől a máj állományával, másfelől a rekesszel összenőtt. A kötőszövetes szalagokat savós kettőzetek, mesohepaticum laterale dextrum et sinistrum, plica phrenicooesophagea, borítják be.

A fissura lig. Kérődzőkben és húsevőkben a máj zsigeri felületén a lig. A májkaputól a kiscseplesz, az omentum minus, két része közül a lig. Ez utóbbi jobb felé tekintő szabad szélében az epevezető és a verőceér halad, szabad széle pedig a Winslow-lyuk alsó szélét alkotja. A jobb vesét a lig. A viszonylag rövid szalagok megakadályozzák a máj nagyfokú elmozdulását.

impressio duodenalis széles streamer tünetek

A máj szerkezete és érrendszere A májat kívülről a hashártya zsigeri lemeze, a peritonaeum viscerale, borítja. A tela subserosája vastag, laza rostos kötőszövet, amely a savóshártyát az alatta helyeződő kötőszövetes tokhoz, a Glisson-tokhoz, capsula fibrosa perivascularis, fűzi. A Glisson-tok a májkapuban a legvastagabb, innen az erekkel mint azok perivascularis kötőszövete, sugárszerűen a májba tér.

A máj felületét csupán vékony lemeze borítja. Az erekkel együtt haladó sövényei a májban lebenyeket és lebenykéket választanak impressio duodenalis egymástól.

Sok rugalmas rostot tartalmazó sövénye alkotja a máj kötőszövetes vázát, interstitiumát. Az interstitium a májlebenykéket vékony háló alakjában övezi. Sertésben ez a perilobularis kötőszövet vastagabb, mint a többi háziállatfajban, emiatt a sertés mája mozaikszerű, lebenykéi makroszkóposan is láthatók.

Kivezetőcsöveik az epésbélbe nyílnak. Mindkettő a duodenum endodermájából fejlődik. Impressio duodenalis máj, hepar A máj a szervezet legnagyobb endodermalis, hám eredetű mirigye. Barnavörös színű, bővérű, tömött, enyhén rugalmas tapintatú, lapos szerv.

Az ábra jobb fele a májlebenyke hosszanti, bal fele haránt metszéslapját tünteti fel. A nyilak a vér áramlásának irányát jelzik, B a májsejtlemezek közötti sinusoid vázlatos rajz; Szentágothai szerintC a máj-acinus sematikus vázlat; Rappaport szerint A máj szöveti egysége a májlebenyke, a lobulus hepatis, gúla vagy csonka gúlához hasonló alakú, 1,5—2 mm hoszszú és kb.

A hossztengelye irányába haladó centralis sinus vena centralis körül sugarasan rendeződött egyrétegű hámsejtlemezek impressio duodenalis helyet. A lemezek átlyuggatottak, helyenként tág hézagokat alkotnak. Szabad széleikkel a centrális sinust határolják, periferikusan a lebenyke széle felé elágazódnak. Vannak rövid lemezek is, amelyek a centralis sinust határoló lemezek közé ékelődnek.

Előzményeid

Magasabb szervezettségű emlősökben a lemez egy sejtsorból áll, muralium simplex, alacsonyabb szervezettségűekben azonban két vagy több sejtsor alkotja, muralium duplex madár, kétéltűmuralium multiplex halak ; az emlős embrió májának szerkezete az utóbbi típushoz hasonlít Haeckel biogenetikai alaptörvénye.

A lebenykéket a lebenyke felületével párhuzamos májsejtekből álló lemez veszi körül, borítja be, ezáltal a radiális irányú májsejtlemezeket egységes lebenykévé kapcsolja össze. Ezt a lemezt, azaz a lebenyke felületét a portális impressio duodenalis ágai és a Glisson-tok nagyon vékony, az ereket követő sövényei határolják.

A sugarasan rendeződött májsejtlemezek közötti teret, a lemezek lyukait és a impressio duodenalis széleik által alkotott centrális teret kapilláris sinusoidokból impressio duodenalis érhálózat tölti ki. A sinusoidok reticuloendothel sejtekkel borított rések nem hajszálerekamelyek a májsejtlemezek lyukain át és a centrális sinuson keresztül egymással közlekednek.

A reticuloendothel sejtek kétfélék: a gyakrabban előforduló sejteknek lapos, ovoid, kromatindús magvuk van, nem vagy alig phagocytálnak, bár feltételezik, hogy kevésbé differenciált sejtek, és bármikor képesek aktív reticuloendothel sejtekké átalakulni.

Másik típusú sejtek az ún. Kupffer-féle csillagsejtek, amelyek részben vagy nagymértékben beemelkednek a sinusoidok üregébe, és cytoplasma nyúlványaikkal a falat alkotó reticuloendothel sejtek közé ékelődnek, illetve egyes nyúlványaik a sinusoidok üregét áthidalják.

  • A helmintikus fertőzés meghatározása
  • A háziállatok funkcionális anatómiája | Digitális Tankönyvtár
  • Hashártya Plica duodenalis A bélcső középbél járulékos mirigyei A máj és a hasnyálmirigy az epigastriumban helyeződnek.
  • Májrögzítő készülék: a a máj koronoid, sarló, háromszög és kerek kötése; b az extraperitoneális mező, a nuda terület kötőszövete; c gyengébb vena cava, szorosan növekszik a májba, és a benne áramló májvénák; d hasi nyomás.
  • A máj viscerális felülete, Impressio duodenalis
  • impressio jelentése - Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára
  • A háziállatok funkcionális anatómiája Digitális Tankönyvtár Impressio duodenalis.

Magjuk nagyobb, mint a fal sejtjeié, gömb alakúak, viszonylag kromatinszegények; a sejtek cytoplasmájában sok ribosoma van. A vitális festéket tripán-kék phagocytálják.

féreg gyógyszer egy 2 éves gyermek számára férgek argo kezelése

A sinusoidok reticuloendothel sejtjei alatt nincsen membrana basalis, a impressio duodenalis falát reticularis rostkötegek hálózzák körül. A májsejtek felülete és a sinusok endothel fala között résszerű üreg, a Disse-féle tér, perisinusoidalis rés van, amelybe a májsejtek nagyszámú, néhol a sinusoidok falával impressio duodenalis mikrobolyhai nyúlnak bele, s ezáltal tagolják a teret.

A tér már a fénymikroszkópból is ismert volt, funkcionális szerepére Rusznyák kísérletei mutattak rá. Ha ugyanis a májkapu nyirokereit lekötjük, a Disse-tér kitágul. Mindez utal arra, hogy a máj nyirokérhálózata a Disse-térrel veszi kezdetét, majd az interlobularis kötőszövetben levő nyirokvakzsákokként ismert kapillárisokba vezet tovább. Feltételezik, hogy ezeknek a Disse-tereknek a vérplasmafehérjék transzportálásában a gamma-globulinok kivételével fontos szerepük van.

Máj anatómia

A sinusoid endothel falán, résein át a vérplasma gyorsan a Disse-térbe jut. Feltételezhető, hogy a májsejteknek, illetve a sinusendothelsejteknek speciális impressio duodenalis, funkciójuk van amelynek révén a Disse-terekből a sinusendothelsejtek szelektíve fehérjéket transzportálnak a sinusoidok impressio duodenalis, a szövetnedv többi részét pedig a májsejtek veszik fel.

A májkapun lép be a máj funkcionális ere, a verőceér, a v. A májkapuban két ágra válik szét, a ramus dexterre és a ramus sinisterre, ezek további ágai a májlebenykéket övező vv. A máj tápláló, nutritív ere impressio duodenalis a.

Az utóbbiakból eredő aa. Feltételezik, hogy a nagyobb nyomással áramló artériás és a kisebb nyomással áramló portális vénás vér áramlását a lebenykén belül mind az artériák, mind a vénák praesinusoid szakaszában működő simaizomrétegből álló záróizom szabályozni képes. A szabályozás idegi regulációjára utal a vénák falának gazdag beidegzése is.

A sinusoidokban áramló vér a lebenykék tengelyében levő tág centrális sinusba v. A centrális sinus vére a lebenykék alapján a vékony falú, tág elvezetővénába, v. Az utóbbi vénából összeszedődő májvénák, a impressio duodenalis. A máj vérkeringése az intrauterin fejlődésnek juhban a A vörös vérsejtek perivascularisan fejlődnek, és a kapilláris falán átlépve elveszítik magjukat, amelyeket a Kupffer-féle sejtek phagocytálnak.

impressio duodenalis készítmények férgek megfékezésére

A máj szöveti felépítése már utal arra, hogy csupán a májlebenyek nem lehetnek a máj teljes funkcionális egységei, mert a hatszögletű lebeny nem mindegyik oldalán vagy szögletén található a lebenykét ellátó triász arteria et vena interlobularis és epeér.