Biológiai kislexikon | Digitális Tankönyvtár

Platyhelminthes meghatározási biológia

Látták: Átírás 1 91 Acta Biol.

Navigációs menü

A jelen dolgozat célja e hiányterület pótlása, a hármasbelűek hazai bibliográfiájának összeállítása és kutatástörténeti feldolgozása.

Az irodalomkutatás eredményeként kirajzolódott a planáriakutatásunk től kezdődő éves múltja. Négy korszakra osztható: 1.

Planaria moving and feeding under the microscope

Az ismeretek többsége faunisztikai és ökológiai jellegű, anatómiai, szövettani és egyéb vizsgálatok kisebb számban készültek.

Fajlista: történelmi Nagy Magyarország: 8 fajAz emberi körgyűrű fejlődési ciklusa röviden 19 fajjelenlegi Magyarország: 17 faj ; módszertani publikáció:,; kisebb kutatástörténeti platyhelminthes meghatározási biológia elsősorban a hegyvidékeinken történtek, a mennyiségük nem egyenletes. Barlangi planáriakutatást csak néhány helyen végeztek.

A publikációk többnyire magyar, kisebb számban német nyelven készültek. A es évekre a hazai örvényférges publikációk és a bennük összegyűlt ismeretek kiestek a hidrobiológusok látómezejéből. A publikációk kisebb pontatlanságai és hiányosságai nehezítik a feldolgozásukat.

platyhelminthes meghatározási biológia az ostorférgek méretének fertőzésének módjai

A 2 92 bibliográfia és kutatástörténet várhatóan segítik kijelölni a jövő kutatásainak irányvonalait. Supplementing the lack was the aim of present study, to create the triclads Hungarian bibliography and process the research history.

A laposférgek rendszertan a A laposférgek változatos rendszerét három nagy osztály néhány jellegzetes képviselőjének bemutatásán keresztül szemléltetjük. Örvényférgek Turbellaria osztálya A bőrizomtömlőt a kültakaróval összefüggő simaizomrétegek alkotják.

Result of the publication-process was the description of years long past of triclad research started in It could be divided into four periods: 1. There was not specialist in the 3 rd period when does not happen any significant research. The majority of knowledge is faunistical and ecological. Anatomical, histological and other researches were made in less number. Checklists: historical Great Hungary: 8 speciesCarpathian Basin: 19 speciespresent Hungary: 17 species ; methodical publications:,; brief research historical looking back:Triclad researches were carried out mostly in the mountains of Hungary, where the quantity of researches were not equal.

Cave researches for triclads were carried out orsoféreg ellen a few caves only. Papers were written mostly in Hungarian language, while less number in German. To the s the Hungarian turbellaria publications along with their collected knowledge got out of the scope of hydrobiologists. The small platyhelminthes meghatározási biológia and lacks of papers make processing harder.

Laposférgek idegrendszere és érzékszervei

Hopefully the bibliography and research history help signing the main direction lines of researches of the future. Az örvényférgek gyakori és elterjedt élőlények, ennek ellenére elkerülik a hazai biológusok figyelmét. Célirányos kutatások az utóbbi évtizedekben platyhelminthes meghatározási biológia voltak Magyarországon, a korábbi generációk kutatóinak eredményei pedig feledésbe merültek, így az egyes fajok elterjedési viszonyai kevéssé ismertek Hazánk területén. Néhány előfordulási adattal leginkább a teljes gerinctelen makrofaunát tárgyaló közleményekben találkozhatunk, ahol gyakran nem fajnevek, csak magasabb szintű taxonómiai adatok vannak megadva Planaria, Tricladida, Turbellaria, Platyhelminthes.

A hidrobiológusok nap mint nap találkozhatnak velük munkájuk során, adatokkal és publikációkkal mégsem rendelkeznek. Az utóbbi évtizedekben nem készült semmilyen átfogó jellegű munka a hazai 3 93 hármasbelűekről. Számba veszem a mostanáig megjelent publikációkat és a platyhelminthes meghatározási biológia idők kutatóit, áttekintem a területen kifejtett tevékenységeiket, az eredményeik részletes ismertetésére azonban jelen munka keretei között nincs lehetőség.

A bibliográfia és kutatástörténet várhatóan segítik kijelölni a jövő kutatásainak irányvonalait. Anyag és módszer A hazai kutatástörténet részének tekintek minden édesvízi planáriát kutató magyar biológust és a témához tartozó valamennyi munkájukat a publikálás nyelvétől és a kutatás földrajzi helyétől függetlenül.

Figyelembe veszem továbbá a Magyarországra vonatkozó, illetve Magyarországon megjelent, platyhelminthes meghatározási biológia magyar szerzőtől származó planáriás anyagokat. A Trianon as országdarabolás előtt a Nagy Magyarország, után azonban csak a csonka Magyarország adatait tárgyalom.

Ide sorolom a hármasbelűeket célirányosan és érintőlegesen tárgyaló, elemzést is tartalmazó tudományos publikációkat. Eltekintek azoktól a munkáktól, ahol a planáriák előfordulásai csak felsorolásszerű adatként szerepelnek például táblázatban és a hazai faunára nézve nem mondanak újat, esetleg faji szintű meghatározás sem történt.

Nem foglalkozom a diplomadolgozatokkal, jegyzetekkel, és a tankönyvekkel.

Biológia - évfolyam | Sulinet Tudásbázis

Említést teszek azonban a jelentősebb planáriás adatokat tárgyaló, tudományos igényességgel készült ismeretterjesztő művekről, amelyek megjelentek hazánkban. A planáriák magyarországi kutatásának történetét alapos és teljes körű irodalomkutatás során tártam fel.

Az eleinte véletlenszerűen megszerzett publikációk irodalomjegyzékéből göngyölítettem fel a közlések teljes láncolatát, giardia duodenal biopsy a kezdetekig visszamenően. A témához tartozó írásokat kerestem a címek, kulcsszavak, és a szerzők alapján is.

platyhelminthes meghatározási biológia

Mindezek eredményeképpen összeállt a hazai planáriakutatás bibliográfiája. A publikációkat időrendi sorrend és témák szerint dolgoztam fel.

Az időskálát korszakokra bontottam, melyek tartományait a kutató hidrobiológusok munkásságának ideje alapján jelöltem ki. Vizsgálódásaik irányvonalai, helyszínei, és a fontosabb életrajzi adataik által kirajzolódott a planáriák magyarországi kutatásának története. A kutatástörténetben és bibliográfiában a szerzők teljes, anyakönyv szerinti magyar nevét használom, abban az esetben is, ha az idegen nyelven készült publikációjukban idegen nyelvre fordítva használják a keresztnevüket.

Eredmények 1.

megszabadulni az összes parazitától

Megjegyzésében említette a kutatásának indítékait és körülményeit: Két éve annak, hogy DR. Szivessége folytán nemcsak az idevágó irodalmi és más buvárlati segédszerekkel rendelkezhettem szabadon, hanem tájékoztató ötletei anynyira gyorsiták ügyemet, hogy most már vidékünk öszszes örvényférgein tett szövet- és élettani észleleteimet befejezhettem.

Alig akadt a ki vizsgálatukkal foglalkozott, alig próbálta valaki megállapítani, hogy számos fajuk közül melyik és hol fordul elő hazánkban. Az a néhány ide vonatkozó adat, mely rendelkezésünkre áll, nagyon kevés és nagyon hiányos. Örvényférgeket tulajdonképen csak Kolozsvár környékén és a Balatonból gyüjtöttek. HANKÓ Az ide vágó kutatások akkor vettek nagyobb lendületet az es években, amikor a budapesti és a kolozsvári iskola versenyre keltek ennek a szövettani és állatföldrajzi szempontból annyira fontos állatcsoportnak feldolgozásában GELEI A planáriakutatást MÉHELŸ LAJOS tette népszerűvé, aki saját magáról írta: Amióta a planária-kutatást divatba hoztam hazánkban, azóta számos zoológus érdeklődik e tárgy iránt s örvendetesen szaporodnak az idevágó adatok.

A dolgozat ban és ban jelent meg A magyar birodalom állatvilága. A magyar birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. GELEI,a, b, c, a, b, c, Őt tekinthetjük a legnagyobb hazai planáriakutatónak. A legújabb platyhelminthes meghatározási biológia az örvényférges résznek magyar átültetését GELEI végezte, amely az első, és tulajdonképpen azóta is egyetlen hazai összefoglalónak tekinthető a témában. A kevés közölt adat mellett feltűnő az alapossága és kritikussága.

Az aggteleki Baradla-barlang faunisztikai kutatásáról szóló tanulmányában említi felszínen is élő planáriák barlangi jelenlétét DUDICH Platyhelminthes meghatározási biológia természet világa.

Az állat és élete. Platyhelminthes meghatározási biológia év szünet után két publikáció készült ban.

platyhelminthes meghatározási biológia fascioliasis diagnosztizálása és megelőzése

Munkájára a próbagyűjtéseket követő rendkívül alapos és körültekintő mintavételezés jellemző. Behatóan tanulmányozta a planáriákat, mégsem specializálódott a hármasbelűekre, más élőlénycsoportokat is vizsgált.

Biológiai kislexikon | Digitális Tankönyvtár

SOÓS ÁRPÁD a planáriák gyűjtésével és rögzítésével is foglalkozott "Az állatok gyűjtése" című módszertani könyvben tól nincsen örvényférget kutató biológus Hazánkban, így jelentősebb publikációkat sem találhatunk.

A planáriakutatás harmadik korszaka tól ig tartott, amikor nem volt specialista, célirányos vizsgálatok nem történtek, szakirányú publikációk nem készültek, szórványos előfordulási adatok és ismeretterjesztő művek jelentek meg. A német Urania sorozat vaskos kötetekben mutatja be az ismert fajok ezreit ismeretterjesztő céllal, ugyanakkor tudományos igényességgel.

milyen gyakran adhat antihelmintikus gyógyszereket fergeket kinoztak

Sikerességét bizonyítja, hogy a fajismeret fejlesztésében és az oktatásban a mai napig alapvető műnek számít, így a planáriákról is hasznos információkkal szolgál. Az Urania Állatvilág. Alsóbbrendű állatok. Képes határozókulcsok zoológiai terepgyakorlatokhoz. Ebben az évben további két, planáriát tartalmazó mű jelent meg, szintén az ökológia területén.

Később az örvényférgeket már nem használták fel a biológiai vízminősítés során ben jelent meg évtizedek után az első, célirányosan a planáriákat tárgyaló dolgozat FÜLEP Az től ig tartó kutatástörténeti múlt publikációi sehol sem lettek összegyűjtve, nem találhatók meg platyhelminthes meghatározási biológia egyetemeken, múzeumokban, kutatóhelyeken, a könyvtárakból is nehezen szerezhetők meg.

A es évekre a hazai örvényférges publikációk és a bennük összegyűlt ismeretek kiestek a hidrobiológusok látómezejéből től szinte évente egyesével bővült platyhelminthes meghatározási biológia ismert cikkek száma, a bibliográfia ben állt össze, jelen kutatástörténeti feldolgozás re készült el.

Az ismeretterjesztő könyvek között kiemelkedő az ÉlőVilág Könyvtár sorozat Vízi gerinctelenek. Szivacsok, kagylók, rákok és más vízi gerinctelenek. Az örvényférgekkel két oldalon találkozhatunk benne, kiváló fotókkal. Vizsgálataiban a hármasbelűekre specializálódott, munkájára a vízgyűjtőterületek vizeinek teljes felderítésére és bejárására való törekvés jellemző.

Mintavételezésnél gyakran alkalmazott terepen történő élvehatározást, amely nagymértékben növelte a hatékonyságot, gyorsítja és egyszerűsíti a kutatásokat. A magyarországi hegyi fajok azonosítása többnyire nem igényel bonctani vizsgálatot.

A bükki vizsgálatokból kiindulva később ismét kiszélesesedett a hazai planáriakutatás ben népszerűsítő cikket jelentetett meg platyhelminthes meghatározási biológia planáriákról, amelyet aztán platyhelminthes meghatározási biológia internetes ismeretterjesztő portál átvett FÜLEP b. FÜLEP a, b összefoglaló, áttekintő jellegű dolgozatokat készített a hazai kutatási eredmények és a bioindikáció területén. Forrás: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, 3. Forrás: 8. Az eredmények értékelése Az irodalomkutatás eredményeként kirajzolódott a magyarországi planáriakutatás től kezdődő éves, jelentős múltja.

A hazai planáriakutatás története négy korszakra osztható: 1. A planáriakutatás során szerzett ismeretek többsége faunisztikai és ökológiai jellegű, anatómiai, szövettani és egyéb vizsgálatok kisebb számban készültek. Planária-fajlista ben történelmi Nagy Magyarország: 8 fajban Kárpát-medence: 19 faj és ben jelenlegi Magyarország: platyhelminthes meghatározási biológia fajmódszertani publikáció, és ben, kisebb kutatástörténeti visszatekintés ban és ben készült.

Jelen dolgozat platyhelminthes meghatározási biológia első részletes planáriakutatás-történeti feldolgozás Planáriakutatásokat elsősorban hegyvidékeinken végeztek, míg az alföldi területeken lényegesen kevesebb vizsgálat történt. A kutatások publikációk száma hegységenként nagymértékben eltérő.

Laposférgek

A kutatók dolgozatai az alapos és kitartó kutatómunkájukat bizonyítják. A előtti publikációk többnyire magyar, kisebb számban német nyelven készültek. Barlangi planáriakutatást csak néhány barlang esetében végeztek.

A cikkek többségében kifogásolható a kutatási eszközök, módszerek, és a gyűjtési adatok részletes megadásának hiánya.

Állatrendszertan

A régebbi publikációk nehezen áttekinthetők, zavaróak a rövidítések, a dolgozatcímek és a felhasznált irodalmi listák sem formailag, sem tartalmilag nem egységes, néhol hiányos megjelenítése. A hazai faunáról németül írt cikkek magyar nyelvű kivonat nélkül készültek, a szerzők németre fordították a földrajzi neveket és a keresztneveiket is.

Az összegzés és a pozitív negatív tapasztalatok egyaránt hasznosak az elkövetkezendő kutatások platyhelminthes meghatározási biológia közlemények számára.

Célirányos kutatások a előtti utolsó évtizedekben nem voltak Magyarországon. A es évekre a hazai örvényférges publikációk és a bennük összegyűlt ismeretek kiestek a hidrobiológusok látómezejéből, a könyvtárak, egyetemek, múzeumok és kutatóhelyek csak szórványosan rendelkeznek anyagokkal.

Legjobb eredményt a szerző szerinti keresés hozott. Az édesvízi planáriák fajszáma várhatóan 20 faj körül illetve felett van Magyarország területén. Mostanáig 17 azonosított faj ismert, melyből 15 őshonos és 2 nem őshonos édesvízi planária 1.

Az alföldi vizeink planáriafaunájáról és elterjedéséről kevés ismerettel rendelkezünk. A gyors folyású hegyi vizekben élő, Európában gyakori három planáriafaj elterjedése zonalitást mutat.

Az övezetesség feltehetőleg a jégkor elmúltával jött létre, melyben döntő szerepe van az ökológiai hőigénynek illetve hőtűrésnek. A planáriák anatómiájáról, szövettanáról platyhelminthes meghatározási biológia ökológiájáról számos adattal rendelkezünk.

A planáriák hazai faunája és elterjedési mintázata azonban csak részben ismert.

Biológiai kislexikon

A mostanáig feltárt elterjedési mintázat a legtöbb illetve számos esetben eltér a patakok tipikus övezetességétől, amely jelenség nem ismert minden részletében. A Mecsek, a Pilis és a Visegrádi-hegység felszíni vizeiben egy faj alkotja a planáriafaunát, ez a jelenség egyedülálló a hegységeink között, melynek okát nem tudjuk.

Rendkívül érdekes a planáriák előfordulása a Bükk-fennsík elnyelődő vizeiben, ahol általában nem élnek hármasbelűek, egy vonal mentén azonban három planáriafaj populációi mutathatók ki, különböző kombinációban, és egymástól elszigetelten.